Afdrukken

info

Perspersen

Schroefpersen voor de extractie van dierlijke vetten.

Het geringe toerental, het grote kooioppervlak en de schroefschikking van onze persen verzekeren een grote flexibiliteit. Hierdoor kan een brede waaier van mengsels geperst worden met een gunstig extractiepercentage.
Het is ook mogelijk om, indien men over steeds dezelfde mengverhoudingen beschikt en deze steeds op dezelfde wijze verwerkt worden, de pers van bij het ontwerp te optimaliseren wat betreft de schroeven, de afstand tussen de kooistaven, het toerental en de tegendruk. Hierdoor kan dan een maximaal rendement bekomen worden in functie van de specifieke wensen van de klant.

De PERSEN kunnen ingezet worden voor de extractie van vetten uit: slachtnevenproducten, krengen, beenderen, kanen, ingewanden en andere eiwit- en vethoudende stoffen

De verwerkingscapaciteit varieert, afhankelijk van het te verwerken product.

foto

PersPersPers   

 

 

tech. specificaties

Gelieve hiervoor met ons contact op te nemen